Kainos
Nuo 2022 m. kovo 28 d. kainos:
Prekybinė vieta  –  20 Eur
Automobilių pardavimas  – 5 Eur
Gyvūnėlių pardavimas – 5 Eur
Stovėjimo aikštelės – 1.5 Eur